«Türkmenhowaýollary» içerki gatnawlaryň rejelenen tertibini neşir etdi

«Türkmenhowaýollary» içerki gatnawlaryň rejelenen tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda 5-nji iýuldan içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Daşoguz T5-101 her gün 06-00 06-50
Aşgabat - Daşoguz T5-103 1 19-00 19-50
Aşgabat - Daşoguz T5-113 6 19-00 19-50
Aşgabat - Daşoguz T5-115 7 19-00 19-50
Aşgabat - Daşoguz T5-109 4 19-15 20-05
Aşgabat - Daşoguz T5-111 5 20-00 20-50
Aşgabat - Daşoguz T5-105 2 21-00 21-50
Aşgabat - Daşoguz T5-107 3 21-20 22-10
Aşgabat - Türkmenabat T5-171 her gün 06-10 07-00
Aşgabat - Türkmenabat T5-181 1 09-40 10-30
Aşgabat - Türkmenabat Т5-173 7 09-40 10-40
Aşgabat - Türkmenabat Т5-177 3 09-50 10-40
Aşgabat - Türkmenabat Т5-183 5 09-50 10-50
Aşgabat - Türkmenabat Т5-163 2,4,7 19-30 20-20
Aşgabat - Türkmenabat Т5-165 6 22-00 22-50
Aşgabat - Türkmenabat        
Aşgabat - Mary Т5-127 her gün 06-20 07-00
Aşgabat - Mary T5-125 4 09-40 10-20
Aşgabat - Mary T5-131 7 09-40 10-20
Aşgabat - Mary T5-139 3 19-30 20-10
Aşgabat - Mary T5-133 6 19-15 19-55
Aşgabat - Mary T5-141 5 19-30 20-10
Aşgabat - Mary T5-137 1 21-00 21-40
Aşgabat - Mary T5-135 2 22-05 22-45
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-241 1,2,3,4,5,6 06-00 07-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-243 7 06-00 07-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-213 2 09-40 10-40
Aşgabat - Türkmenbaşy        
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-231 1 09-50 10-50
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-239 2 09-40 10-40
Aşgabat - Türkmenbaşy        
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-259 4 10-00 11-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-233 5 10-00 11-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-237 3 09-40 10-40
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-245 3 19-20 20-20
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-247 1,2,7 20-00 21-00
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-219 6 09-40 10-40
Aşgabat - Türkmenbaşy        
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-255 6 20-30 21-30
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-251 5 23-00 *00-05
Aşgabat - Türkmenbaşy        
Aşgabat - Türkmenbaşy T5-249 4 23-15 *00-15
Aşgabat - Türkmenbaşy        
         
         
         
Daşoguz - Aşgabat T5-102 her gün 07-50 08-40
Daşoguz - Aşgabat T5-104 1 21-15 22-05
Daşoguz - Aşgabat T5-114 6 20-50 21-40
Daşoguz - Aşgabat T5-116 7 19-30 20-20
Daşoguz - Aşgabat T5-110 4 21-05 21-55
Daşoguz - Aşgabat T5-112 5 21-50 22-40
Daşoguz - Aşgabat T5-106 2 20-05 21-05
Daşoguz - Aşgabat T5-108 3 23-10 *00-10
Türkmenabat - Aşgabat T5-172 her gün 08-00 08-50
Türkmenabat - Aşgabat T5-182 1 22-45 23-30
Türkmenabat - Aşgabat Т5-174 7 11-40 12-40
Türkmenabat - Aşgabat Т5-178 3 19-30 20-20
Türkmenabat - Aşgabat Т5-182 5 21-00 22-00
Türkmenabat - Aşgabat Т5-164 4,7 21-20 22-10
Türkmenabat - Aşgabat        
Türkmenabat - Aşgabat Т5-166 7 00-20 *01-10
Mary - Aşgabat Т5-128 her gün 08-00 08-40
Mary - Aşgabat T5-126 4 21-40 22-20
Mary - Aşgabat T5-132 7 22-40 23-20
Mary - Aşgabat T5-140 3 21-10 21-50
Mary - Aşgabat T5-134 6 19-30 20-10
Mary - Aşgabat T5-142 5 21-10 21-50
Mary - Aşgabat T5-138 1 22-40 23-20
Mary - Aşgabat T5-136 2 19-20 20-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-242 1,2,3,4,5,6 08-00 09-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-244 7 12-00 13-00
Türkmenbaşy - Aşgabat        
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-214 3 01-05 02-05
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-232 1 19-00 20-00
Türkmenbaşy - Aşgabat        
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-240 3 02-05 03-05
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-260 4 21-15 22-15
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-234 5 21-00 22-00
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-238 3 21-20 22-20
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-246 3 21-20 22-20
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-248 1,2,7 22-20 23-00
Türkmenbaşy - Aşgabat        
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-220 7 02-15 03-15
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-256 6 23-10 *00-10
Türkmenbaşy - Aşgabat        
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-252 6 01-00 02-00
Türkmenbaşy - Aşgabat        
Türkmenbaşy - Aşgabat T5-250 5 01-15 02-15
         
         
         
Daşoguz - Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz - Türkmenbaşy T5-216 2 22-50 *00-05
Daşoguz - Türkmenbaşy T5-236 5 19-00 20-00
Daşoguz - Türkmenbaşy T5-226 7 10-00 11-00
Daşoguz - Türkmenabat T5-384 1 20-50 21-45
Daşoguz - Türkmenabat T5-382 5 19-00 20-00
         
         
Mary - Daşoguz T5-228 4 11-20 13-00
Türkmenbaşy - Daşoguz T5-215 2 11-40 12-40
Türkmenbaşy - Daşoguz T5-235 5 12-00 13-00
Türkmenbaşy - Daşoguz T5-225 7 08-00 09-00
Türkmenabat - Daşoguz T5-383 1 19-20 20-15
Türkmenabat - Daşoguz T5-381 5 11-50 13-00
         
         
Türkmenabat - Daşoguz T5-383 1 19-20 20-15
Türkmenabat - Daşoguz T5-381 5 11-50 13-00
Türkmenabat - Türkmenbaşy T5-340 3 19-00 20-20
Türkmenabat - Türkmenbaşy T5-338 6 23-50 *01-15
Türkmenabat - Türkmenbaşy T5-336 1 12-30 13-00
         
         
Daşoguz - Türkmenabat T5-384 1 20-50 21-45
Daşoguz - Türkmenabat T5-382 5 19-00 20-00
Türkmenbaşy - Türkmenabat T5-339 3 11-40 13-00
Türkmenbaşy - Türkmenabat T5-337 6 22-30 23-20
Türkmenbaşy - Türkmenabat T5-335 1 11-50 13-10
         
         
Mary - Daşoguz T5-228 4 11-20 12-20
Mary - Daşoguz T5-224 7 11-20 12-30
Mary - Türkmenbaşy T5-230 2 23-45 *01-05
Mary - Türkmenbaşy T5-222 4 19-00 20-15
Mary - Türkmenbaşy T5-210 6 20-55 22-10
         
         
Daşoguz - Mary T5-227 4 19-30 20-40
Daşoguz - Mary T5-223 7 20-50 21-40
Türkmenbaşy - Mary T5-229 2 11-40 12-55
Türkmenbaşy - Mary T5-221 4 12-00 13-15
Türkmenbaşy - Mary T5-209 6 11-40 12-55
         
         
Türkmenbaşy - Daşoguz T5-215 2 11-40 12-40
Türkmenbaşy - Daşoguz T5-235 5 12-00 13-00
Türkmenbaşy - Daşoguz T5-225 7 08-00 09-00
Türkmenbaşy - Türkmenabat T5-339 3 11-40 13-00
Türkmenbaşy - Türkmenabat T5-337 6 22-30 23-20
Türkmenbaşy - Türkmenabat T5-335 1 11-50 13-10
Türkmenbaşy - Mary T5-229 2 11-40 12-55
Türkmenbaşy - Mary T5-221 4 12-00 13-15
Türkmenbaşy - Mary T5-209 6 11-40 12-55
         
         
Daşoguz - Türkmenbaşy T5-216 2 22-50 *00-05
Daşoguz - Türkmenbaşy T5-236 5 19-00 20-00
Daşoguz - Türkmenbaşy T5-226 7 10-00 11-00
Türkmenabat - Türkmenbaşy T5-340 3 19-00 20-20
Türkmenabat - Türkmenbaşy T5-338 6 23-50 *01-15
Türkmenabat - Türkmenbaşy T5-336 1 11-30 13-00
Mary - Türkmenbaşy T5-230 2 23-45 *01-05
Mary - Türkmenbaşy T5-222 4 19-00 20-15
Mary - Türkmenbaşy T5-210 6 20-55 22-10