Amerikanyň Kubogy - 2021-iň ýarymfinal jübütleri belli boldy

Amerikanyň Kubogy - 2021-iň ýarymfinal jübütleri belli boldy

Amerikanyň Kubogy — 2021-iň 1/4 final oýunlarynyň netijeleri boýunça ýaryşyň ýarymfinalçylary belli boldy.

Çärýek finalda Braziliýanyň milli ýygyndysy Çilini ýeňdi (1:0). Lukas Paketa ýeke-täk pökgini geçirdi. Ikinji ýarymyň başynda braziliýaly hüjümçi Gabriel Jesus gyzyl duýduryş aldy, netijede Braziliýa oýny azlykda oýnamly boldy.
Peru bilen Paragwaýyň milli ýygyndysynyň arasyndaky duşuşyk diýseň çekeleşikli boldy. 3:3 hasabynda tamamlanan esasy wagtdan soň, toparlar oýnuň ykbaly 11 metrlik urgularda çözüldi. Peru 4:3 hasabynda ýeňdi.
Beýleki bir duşuşykda Kolumbiýa Urugwaýy ýeňdi. Duşuşyk 0:0 hasabynda tamamlanyp, 11 metrlik urgularda Kolumbiýanyň milli ýygyndysynyň oýunçylary has şowly boldular (4: 2).
Bu tapgyryň soňky oýnunda Argentina Ekwadory (3:0) uly hasap bilen ýeňdi. Oýunda Lionel Messi bir gol geçirdi we iki asist etdi. «Barselonanyň» hüjümçisi häzirki wagtda 4 pökgi geçirip we 4 asist edip, ýaryşyň iň gowy bambardiri bolup durýar.
Şeýlelikde, Braziliýa - Peru we Argentina - Kolumbiýa ýarymfinalda duşuşar.
Bu ýaryş ilkibaşda Argentinada we Kolumbiýada geçirilmelidi, ýöne Kolumbiýadaky dawalar we Argentinadaky howply epidemiologiki ýagdaý sebäpli Braziliýa geçirildi.