Botswanada agramy 1098,30 karatlyk almaz tapyldy

Botswanada agramy 1098,30 karatlyk almaz tapyldy

Botswananyň paýtagtynda «Debswana» almaz kompaniýasy ýurduň Prezidenti Mokgwitsi Masisä we Ministrler Kabinetiniň agzalaryna agramy 1098,30 karata deň bolan almazy görkezdi. Bu barada Sinhua agentligine salgylanyp, azertag.az habar berýär.

Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, ýurduň günortasynda 1-nji iýunda tapylan almaz bu kompaniýanyň taryhynda iň uly we gymmat bahaly daşdyr. «Debswana» Botswananyň Hökümeti hem-de «De Beers» atly dünýäniň iri almaz kompaniýasy bilen bilelikde döredilen kärhanadyr. Ýeri gelende bellesek, bu ýurtda almazlar ilkinji gezek 1967-nji ýylda ýüze çykaryldy. 
Täze tapylan almaz dünýäniň iň uly gymmat bahaly daşlarynyň ilkinji bäşligine girer diýip çaklanylýar we ol bu ýurduň halkyna uly umyt berýär.
Ýurduň Baştutany almazy tapan iki işgäre öwgüli sözleri aýdyp, ondan geljek girdejiniň ýurduň ösüşi üçin zerurlyklary kanagatlandyrmaga ýardam etjekdigine ynam bildirdi.