Disney “Çip we Deýl” multserialynyň täze wersiýasynyň çykjakdygyny habar berdi

Disney “Çip we Deýl” multserialynyň täze wersiýasynyň çykjakdygyny habar berdi

Walt Disney kompaniýasy “Çip we Deýl” animasion serialynyň gaýtadan çykaryljakdygyny habar berdi. Täze multfilmiň premýerasy 28-nji iýulda Disney+ hyzmatynda görkeziler. Bu barada kompaniýa Twitter sahypasynda habar berdi diýip, kino.rambler.ru belleýär.

“Chip ‘n Dale: Park Life, original serial, 28-nji iýulda Disney+ hyzmatynda görkezilip başlanar” – diýlip, habarda aýdylýar.

Synag epizody “Çip we Deýl: Seýilgähdäki durmuş” adyny aldy. Onda burunduklar gozalaryň gözlegine çykarlar we bezzatlara garşy durarlar. Birinji bölümde baş gahrymanlardan başga-da, Disney äleminiň gahrymanlary Pluto bilen buldog Batç peýda bolar.
Şeýle-de, kompaniýa täze multserialynyň treýlerini ýerleşdirdi. Şonuň esasynda baş gahrymanlaryň daşky keşbiniň tomaşaçylar üçin tanyş bolan görnüşlerden tapawutlanýandygy barada aýtmak bolýar.
Disney studiýasy “Çip we Deýl kömek etmäge howlugýar” multserialynyň täzeden çykaryljakdygy barada 2019-njy ýylyň iýun aýynda habar berdi. Serialyň üstünde işlemäge çagalar we maşgala mazmuny bilen meşgullanýan Xilam fransuz kompaniýasy çagyryldy.