Sotheby's auksionynda sanly surat rekord derejede - 11,8 million dollara satyldy

Sotheby's auksionynda sanly surat rekord derejede - 11,8 million dollara satyldy

"Covid Alien" diýlip atlandyrylýan sanly surat Londondaky meşhur Sotheby's auksion öýünde rekord derejede, ýagny 11,8 million dollara satyldy. Bu barada anna güni Sputnik gullugy habar berdi.

"Birnäçe minut öň Londonda "Covid Alien" atly seýrek duş gelýän CryptoPunk eksponaty 11,8 million dollara satyldy we CryptoPunk ekspinatlarynyň gymmaty boýunça täze dünýä rekordyny goýdy" -diýip, auksion öýi özüniň Twitter hasabynda mälim etdi.

Sanly sungat boýunça 3-nji iýundan bäri dowam edip gelýän “Natively Digital” auksionynda 27 suratkeşiň eseri sergilenýär diýip, çeşme belleýär.
Ýeri gelende bellesek, rekord derejedäki baha bilen satylan sanly sungat eserinde - "Covid Alien" sanly suratynda kellesi başgaply we ýüzi lukmançylyk örtükli gelmişegiň keşbi şekillendirilipdir.