Xiaomi täze telewizorlary çykarar

Xiaomi täze telewizorlary çykarar

Xiaomi 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde özüniň täze telewizorlaryny çykarmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Olaryň arasynda OLED ekranly flagman modelleri hem bolup biler diýip, msn.com habar berdi.

Çeşmäniň ýazmagyna görä, täze telewizorlar hökmünde “Mi TV 6” tapgyrynyň täze modelleri hödürlener. Xiaomi-niň top-menejerleriniň biri bolan Pan Jun kompaniýanyň täze önümleri eýýäm synagdan geçirýändigini habar berdi. Xiaomi-niň wekili bu synagdan pursatlary görkezýän suraty internetde paýlaşdy. Suratda nähilidir bir film görkezip duran köp telewizorlary görmek bolýar.

"Xiaomi-niň täze önümleriniň işleýşi ýakymly täsir galdyrdy" -diýip, top-menejer Pan Jun belledi. Ýöne, gynansak-da, täze önümler barada häzirlikçe doly maglumatlar ýok. Myş-myşlara görä, täze önümler öňkülerden birneme gymmadrak, şoňa görä-de has gowy bolmaly. “Mi TV 6” tapgyryň modelleriniň iýul aýynda anons edilmegine garaşylýar.