Ferrari-niň täze baş direktory Benedetto Winýa bolar

Ferrari-niň täze baş direktory Benedetto Winýa bolar

Italiýanyň sport we ýaryş awtomobillerini öndürijisi Ferrari täze baş direktoryň bellenendigini habar berdi: 1-nji sentýabrdan bu wezipäni 52 ýaşly Benedetto Winýa eýelär. Bu barada awtokonserniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär.

Winýa häzirki wagtda STMicroelectronics italýan-fransuz kompaniýasynda işleýär. Ol mikroelektromehaniki ulgamlar we datçikler bilen meşgullanýan bölümçä ýolbaşçylyk edýär. Ferrari-niň wekilleriniň bellemegine görä, işewürligiň bu ugry 2020-nji ýylda STMicroelectronics üçin has girdejili boldy.

“Ferrari-niň baş direktory bolmak – bu aýratyn hormat. Meni öňünden begenme we jogapkärçilik duýgusy gurşap alýar” – diýip, Winýa belledi. Awtokonserniň häzirki ýolbaşçysy Jon Elkann täze baş direktoryň başarnyklarynyň “ünsüňi çekiji täze eýýamda” kompaniýanyň kuwwatyny güýçlendirmäge kömek etjekdigini aýtdy.

Aprel aýynda italýan awtokonserniň wekilleri 2025-nji ýylda Ferrari-niň ilkinji elektrokaryny çykarmakçydygyny habar berdiler.