UEFA Türkmenistanyň Futbol federasiýasyna Hyundai H1 miniwenini gowşurdy

UEFA Türkmenistanyň Futbol federasiýasyna Hyundai H1 miniwenini gowşurdy

Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň birleşigi (UEFA) UEFA ASSIST halkara programmanyň çäginde Türkmenistanyň Futbol federasiýasyna Hyundai H1 miniwenini gowşurdy. Bu barada federasiýanyň resmi saýtynda habar berilýär.

UEFA ASSIST programmasynyň esasy maksady – tejribe we pikir alyşmakdan ybarat bolup, onuň netijesinde FIFA agza bolan Konfederasiýalaryň agzalarynda futbol bilen bagly alnyp barylýan işleri ep-esli derejede ilerletmekden ybarat bolup durýar. UEFA ASSIST halkara programmasy beýleki konfederasiýalaryň milli assosiasiýalary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy saklap, olaryň ösüş gazanmaklaryny üpjün etmekden ybarat bolup durýar. 
UEFA ASSIST programmasy maliýe kömegi bilen däl-de, futboly ösdürmäge gönükdirilen dürli çäreleri geçirmek arkaly amaly kömegi üpjün eder.
UEFA ASISST programmasy esasan dört ugurdan — bilim we tejribe alyşmakdan; ýaşlar futbolunyň ösüşinden; taslamalara goldaw bermekden we infrastrukturany ösdürmekden; UEFA agza bolan milli assosiasiýalaryň maksatnamalaryna goldaw bermekden ybarat bolup, olaryň her biri FIFA agza bolan assosiasiýalara we konfederasiýalara goldaw berer.