«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi we çapdan çykdy. Türkmen Lideriniň giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen meşhur edebi-filosofik eserinde umumydünýä ösüşine goşant goşan türkmen halkynyň örän baý ruhy-ahlak mirasy wagyz edilýär.
Belläp geçsek, 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby eýýäm dünýäniň köp dillerine, şol sanda hytaý, ýapon, rus, gruzin, ukrain we azerbaýjan dillerine terjime edildi.