GDA-nyň premýer-ministrleri ýokanç kesellere garşy göreş meýilnamasyna gol çekerler

GDA-nyň premýer-ministrleri ýokanç kesellere garşy göreş meýilnamasyna gol çekerler

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň premýer-ministrleri anna güni, 28-nji maýda Minskde geçiriljek duşuşykda ýokanç kesellere garşy göreşmek boýunça bilelikdäki hereket meýilnamasyna we galp söwda nyşanlarynyň ulanylmagynyň öňüni almak baradaky birnäçe şertnama gol çekerler. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň diwanhanasynda habar berildi diýip, TASS belleýär.

“Esasy üns Arkalaşygyň döwletleriniň ykdysadyýetiniň koronawirus pandemiýasynyň täsirlerinden dikeldilmegine, özara söwdanyň sanly üýtgeşmelerini işjeňleşdirmäge gönükdiriler” – diýlip, Russiýa hökümetiniň metbugat gullugynyň habarynda aýdylýar.
GDA-nyň premýer-ministrleri tarapyndan ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek, Arkalaşygyň ýurtlarynyň territoriýalarynyň sanitar goragy, ilaty iş bilen üpjün etmek, galp önümlere garşy göreşmek we GDA döwletlerinde döwlet maddy ätiýaçlyklaryny dolandyrýan häkimiýet edaralarynyň özara gatnaşyklary ýaly meselelere serediler diýlip çaklanylýar. “Duşuşygyň ahyrynda birnäçe halkara şertnamalara gol çekmek meýilleşdirilýär” – diýip, metbugat gullugy habar berýär.
“Orta möhlet bilen hökümet ýolbaşçylary tarapyndan epidemiýanyň ýaýramagyna ýol bermezlige we Arkalaşygyň döwletleriniň ýokanç keselleriň öňüni almak we göreşmek mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça bilelikdäki hereket Meýilnamasy kabul ediler” – diýip, Russiýanyň Ministrler kabinetiniň diwanhanasy habar berýär.