Türkmenistanda 1-nji synp okuwçylar üçin 161 müň 739 sany kompýuter öndürildi

Türkmenistanda 1-nji synp okuwçylar üçin 161 müň 739 sany kompýuter öndürildi

Bilim ministrligi «Agzybirlik tilsimaty» bilelikdäki kärhanasy bilen Türkmenistanda öndürilen 161 müň 739 sany kompýuteri satyn almak, 2021-nji ýylyň 25-nji awgustyna çenli bilim edaralarynda gurnamak hem-de olara tehniki hyzmat etmek barada şertnama baglaşar. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Bu resminama Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan, giň gözýetimli hünärmenler bolup ýetişmegi üçin amatly şertleri döretmek, şeýle hem ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän mekdeplerine 2021-2022-nji okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa kabul edilýän okuwçylara kompýuterleri sowgat bermek maksady bilen kabul edildi.