Holliwudda koronawirus pandemiýasynyň başlanyşy barada film düşüriler

Holliwudda koronawirus pandemiýasynyň başlanyşy barada film düşüriler

Holliwudda koronawirus pandemiýasynyň başlanyşy barada film düşürmek meýilleşdirilýär. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

Filme Fil Lord bilen Kris Milleriň režissýorlyk etmegine garaşylýar. Bu jübüt "Maço we Botan" (Jump Street) filmi bilen giňden tanalýar. Şeýle hem olar "Lego.Film" multfilmine jogapkärdirler.
Ýakynda düşüriljek film ýazyjy Maýkl Lewisiň “Öňünden duýuş: pandemiýanyň taryhy” atly kitabyň ekranlaşdyrylmasy bolar. Neşiriň ABŞ-da çap edilenine heniz köp wagt geçmedi. Romanda dünýäniň koronawirus howpunyň bardygyny öwrenen ilkinji günleri barada beýan edilýär, bu barada adamzada öňünden duýdurmaga synanyşan adamlar hakda gürrüň berilýär. Şeýle-de bolsa, filmde baş gahrymanlar köpçüligiň hem-de syýasatçylaryň düşünişmezligine duçar bolýarlar.
Režissýorlar Lord bilen Milleriň taslamanyň prodýuserligini hem öz üstlerine aljakdygy aýdylýar. Olara Emi Paskal kömek eder.