Türkmenistan BAE-de galan raýatlaryny ýörite uçuş arkaly Watanymyza getirdi

Türkmenistan BAE-de galan raýatlaryny ýörite uçuş arkaly Watanymyza getirdi

Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli awiagatnaşygyň togtadylmagy netijesinde Birleşen Arap Emirliklerinde we serhetdeş döwletlerde galan türkmen raýatlaryny Watanymyza alyp geldi. «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Dubaýdan uçan Boeing-777-200LR howa gämisi şu gün irden Türkmenabadyň halkara howa menziline gondy. 

T5818 belgili gatnaw arkaly Türkmenistana 200-den gowrak watandaşymyz dolandy. Dolanyp gelenleriň ählisi hökmany karantin geçerler.
Mundan öň, ýurdumyzyň Hökümeti Russiýadan, Belarusdan, Türkiýeden, Azerbaýjandan, Hindistandan, Täjigistandan, Gazagystandan, Ukrainadan, Özbegistandan we Ýewropa Bileleşigi ýurtlaryndan watandaşlarymyzy dolap getirmek boýunça çäreleri gurady.