ABŞ-da kofesiz kofe oýlanyp tapyldy

ABŞ-da kofesiz kofe oýlanyp tapyldy

Internetde «Atomo» amerikan startapynyň täze oýlap tapyşy barada maglumatlar peýda boldy. Kompaniýa gaýtadan işlenen ingrediýentlerden taýýarlanylýan kofesiz kofeni oýlap tapdy. Bu barada msn.com habar berdi.

Gaýtadan işlenen ingrediýentlere günebakar we garpyz çigitleriniň gabygy mysal bolup biler. Çigitleriň gabygy patentleşdirilen himiki prosese sezewar bolýar diýip, Bloomberg ýazýar. Himiki prosesiň netijesinde bolsa, emele gelýän çökündide kofä çalym edýän tagam peýda bolýar. Içgi adaty kofe ýaly demlenýär we onuň hem düzüminde kofein bar.
Ýeri gelende, “Atomo”-nyň örän uly startapdygyny bellemelidiris. Ol 2019-njy ýyldan bäri bu oýlap tapyşyň iki tapgyryna 11,5 million dollar töweregi maýa goýum çekdi. Maýadarlar hökmünde Gonkongyň Horizons Ventures (öň "Impossible Foods"-a maýa goýupdy) we S2G Ventures (Beyond Meat maýa goýuldy) kompaniýalary çykyş etdiler.
Täze oýlanyp tapylan kofesiz kofäni geljekde öňdebaryjy kofehanalara çykarmak meýilleşdirilýär diýip, çeşme belleýär.