Türkmenistanda Gadyr gijesi mynasybetli 1035 tussagyň günäsi geçildi

Türkmenistanda Gadyr gijesi mynasybetli 1035 tussagyň günäsi geçildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gadyr gijesi mynasybetli 1035 tussagyň günäsini geçmek baradaky resminama gol çekdi. Bu barada şu gün "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.

Tussaglykdan boşadylanlaryň arasynda 982 türkmen we beýleki döwletleriň 53 raýaty bar. Resminama laýyklykda, günäsi geçilen raýatlar mundan beýläk azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jeza çäresini, şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek görnüşindäki goşmaça jeza çäresini çekmekden boşadyldy.