Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň gurluşy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň gurluşy tassyklanyldy

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň gurluşyny tassyklady.

Degişli Kararda bellenilişi ýaly, bu resminama ýurdumyzyň habar beriş serişdeleri ulgamynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.