Apple 2021-nji ýylyň 1-nji çärýeginde 5G-li smartfonlaryň satuwynda 1-nji ýeri eýeledi

Apple 2021-nji ýylyň 1-nji çärýeginde 5G-li smartfonlaryň satuwynda 1-nji ýeri eýeledi

Strategy Analytics kompaniýasy 5G mobil aragatnaşygyny goldaýan smartfonlaryň dünýä bazary boýunça çärýekleýin statistiki maglumatlaryny çap etdi. Onda birinji ýeri Apple eýeledi diýip, 3dnews.ru habar berdi.

Hasaplamalara görä, 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde, takmynan, 24.0 million 5G enjam satyldy. Şu ýyl bu görkeziji 133,9 million birlik boldy. Başgaça aýdylanda, üpjünçilik 458% ýa-da alty esse töweregi artdy.
iPhone 12 smartfonlarynyň kömegi bilen Apple 5G-li smartfonlaryny üpjün edijileriň sanawynda birinji ýeri eýeledi. Bir ýyl ozal kompaniýanyň paýy 0% bolan bolsa, häzir ol 30.2%-e ýetdi. Apple imperiýasy esasy bäsdeşlerini gaty yzda galdyrdy.
Şeýlelikde, ikinji ýerde durýan Hytaýyň OPPO smartfony bazaryň 16,1% -ini tutýar. “Vivo” 14,5% paý bilen ilkinji üçlügi jemleýär. Günorta Koreýanyň ägirt uly “Samsung”-y 12,7 göterim bilen dördünji orunda barýar. "Xiaomi" bolsa ilkinji çärýegiň ahyrynda 12,4% paý bilen ilkinji bäşligi ýapýar.