Hytaýda 110 suw perisi täze rekord goýdy

Hytaýda 110 suw perisi täze rekord goýdy

Hytaýda “Suw perileriniň iň uly suwasty şüweleňi” nominasiýasynda Ginnesiň täze rekordy goýuldy diýip, news.mail.ru habar berýär.

Ýagny, Haýnan adasyndaky Atlantis Sanya şypahanasy 110 suw perisiniň gatnaşmagynda suwasty şüweleňini geçirdi. Mifiki jandarlaryň eşigini geýen daýwerler balykly ägirt akwariuma çümdüler. Suw perileri “toparlaýyn geçiş”, “biri-biriniň elini tutan jübütler”, “ýüz balygyň bilelikdäki ýüzüşi”, “fakel bilen ýokary galyş”, “360 gradus öwrüm”, şeýle-de “gapdal ýüzüş” ýaly onlarça kyn şekilleri ýerine ýetirdiler.
Şeýlelik bilen, şypahana özüniň üç ýyllygyny bellemek hem-de suw perileriniň dünýädäki iň uly suwasty şüweleňi bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girmek isledi. Bu çäräni daýwing boýunça Instruktorlaryň professional assosiasiýasy gurady.