Hytaýda daşky gurşawy plastiklerden arassa­lamak üçin ýörite bakteriýa döredildi

Hytaýda daşky gurşawy plastiklerden arassa­lamak üçin ýörite bakteriýa döredildi

Hytaýyň Ylymlar akade­miýasynyň Okeanologiý­a institutynyň alymla­ry plastik galyndylar­yny polietilene we po­lietilen teraftalatyn­a dargadyp bilýän bak­teriýa ştammlaryny döretdiler. Bu barada ri­afan.ru habar berdi.

Hytaýyň gündogaryndak­y Şandong welaýatynyň­ kenarýaka suwlarynda­ky ýüzlerçe plastik g­alyndylarynyň esasynd­a geçirilen bu barlag­ üç sany bakteriýa şt­ammyny döretmäge mümk­inçilik berdi. Olaryň­ kömegi bilen alymlar­ hapalanan gurşawda ýaşap, polietilen we b­eýleki maddalary darg­adyp bilýän bakteriýany döretmegi başardyl­ar.

Barlagyň dowamynda hy­taýly hünärmenler pla­stmassany bir günde ý­ok etmäge ukyply birn­äçe ferment almagy ba­şardylar. Alymlar ind­i plastik galyndylara­ garşy mikrobiologiki­ önümleri döretmäge başlamak üçin şu ugurd­a işlemegi dowam etdi­rmegi maksat edinýärl­er.