Gurbanguly Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasyny 75 ýaş toýy mynasybetli gutlady

Gurbanguly Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasyny 75 ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasy Karl XVI Gustawa 75 ýaş toýy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň hoşniýetli arzuwlaryny iberdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby Karl XVI Gustawa berk jan saglyk, uzak ömür we bagtyýarlyk, şeýle hem Şwesiýa Patyşalygynyň dostlukly halkynyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we maksatlarynda uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.