Rigadaky Hokkeý boýunça Dünýä çempionatyna tomaşaçylar goýberilmez

Rigadaky Hokkeý boýunça Dünýä çempionatyna tomaşaçylar goýberilmez

Latwiýanyň häkimiýetleri Rigadaky Hokkeý boýunça Dünýä çempionatyny tomaşaçysyz geçirmek kararyna geldiler. Bu barada Sputnik gullugy habar berdi.

Soňky üç hepdäniň dowamynda koronawirus ýokuşmalarynyň sany köpeldi. Şunuň bilen baglylykda, Latwiýanyň häkimiýetleri COVID-iň ýaýramagy sebäpli ozal girizilen çäklendirmeleri gowşatmady.
"Gynansagam, häzirki wagtda Latwiýada COVID-19 bilen bagly epidemiologik ýagdaý ýaramazlaşýar. Rigada Hokkeý boýunça Dünýä çempionatyny tomaşaçylaryň gatnaşmagynda geçirmäge mümkinçilik ýok"-diýip, Latwiýanyň premýer-ministri Krişýanis Karinş aýtdy.
Onuň sözlerine görä, janköýerlere ýaryşyň tribunalar boş ýagdaýda geçiriljekdigi barada häzir aýtmak olary biderek ýere umytlandyrmakdan has gowy.
Hokkeý boýunça Dünýä çempionaty 21-nji maýdan 6-njy iýuna çenli aralykda Rigada  geçiriler.