30 ýaşdan soň haýsy önümlerden daşda durmaly

30 ýaşdan soň haýsy önümlerden daşda durmaly

Berhiz lukmany Mariýa Malyşewa 30 ýaşdan soň iýmezlik maslahat berilýän önümleriň sanawyny mälim etdi. Bu barada msn.com habar berdi.

Gowrulan iýmitler bu sanawda birinji orunda durýar. "NTV"-niň ýazmagyna görä, bu ýerde gürrüň diňe bir gowrulan ýeralma (fri) hakda däl, eýsem, gowrulan et hakda-da, umuman, ýaga gowrulan zatlaryň hemmesi hakda barýar.
Şeýle hem, hünärmen ýagsyzlandyrylan süýt önümlerini ulanmagy maslahat bermeýär. Sebäbi bu önümlerde ýag köp mukdarda şeker, kanserogen süýjedijiler ýa-da glýukoza we fruktoza siroplary bilen çalşylýar.
Malyşewanyň pikiriçe, bu çäklendirmeleriň hemmesi 30 ýaşdan soň metabolizmanyň haýallamagy bilen baglanyşykly. Şol bir wagtyň özünde, bu ýaşda ýaranyň döremek howpy, ýürek meseleleri we ş.m. has-da ýokarlanýar.