26-njy aprelde Kazan - Türkmenbaşy ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar

26-njy aprelde Kazan - Türkmenbaşy ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar

Türkmenistan” awiakompaniýasy 2021-nji ýylyň 26-njy aprelinde Kazan-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar. Bu barada awiakompaniýanyň Russiýadaky wekilhanasynyň internet saýty habar berýär.

Bu gatnawdaky orunlar Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan şäheri) Baş konsullygynyň sanawy boýunça amala aşyrylýar. Eger Baş konsullykdan şu gatnaw üçin bildiriş alan bolsaňyz, onda petek almak üçin avia@itmgroup.ru ýa-da +79119300080 telefony arkaly habarlaşmak zerurdyr.

Eger siziň ýatyrylan gatnaw üçin Russiýa Federasiýasynyň çäklerinde satyn alan petegiňiz bar bolsa, şol petegi çalyşmak üçin hem avia@itmgroup.ru salgysyna ýüz tutup bilersiňiz. Türkmenistanyň çäklerinde satyn alnan petekleri Türkmenistanyň çäklerinde çalyşmak bolýandyr.

Belläp geçsek, bu Tatarystandan Türkmenbaşy şäherine amala aşyrylýan şu aýdaky ikinji gatnawdyr. Mundan ozal hem 9-nji aprelde 275 türkmen raýaty ýurdumyza dolanyp gelipdi.