Awstraliýalylar aýlyklaryny bitkoinde alyp başlar

Awstraliýalylar aýlyklaryny bitkoinde alyp başlar

Awstraliýa ýurtda kriptografik walýutalaryň ulanylyş gerimini barha giňeldýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurtda aýlyk hakyny bitkoin arkaly hasaplaşmaga mümkinçilik berýän täze hyzmat işe girizildi. Bu barada "Crypto New Media" habar berdi.

Awstraliýaly işçiler indi aýlyklarynyň bir bölegini bitkoinlerde alyp bilerler. Bu hereketiň ýurtda bitkoin satyn almagyň tizligini ýokarlandyrmaga kömek etjekdigine umyt bildirilýär.
Ýakynda ýokary tizlik bilen ösen bazar bitkoin edinmek isleýän höwesjeňleriň ençemesini özüne çekdi. Bitkoin soňky 6 aýda bahalaryň astronomiki ýokarlanmagyny başdan geçirdi, munuň özi institusional maýadarlar tarapyndan görlüp-eşidilmedik goldawyň berilmegine itergi boldy. Indi awstraliýaly işçiler ýüze çykan ýagdaýdan peýdalanyp, tölegleriniň bir bölegini kompaniýanyň hyzmatlary arkaly bitkoinlere öwrüp bilerler diýip, çeşme belleýär.