Tbilisi Bütindünýä kitap paýtagty boldy

Tbilisi Bütindünýä kitap paýtagty boldy

Bu karar ÝUNESKO-nyň baş direktory Odri Azulaý tarapyndan yglan edildi diýip, Regnum habarlar agentligi habar berýär.

Gruziýanyň paýtagty bu ady bir ýyl göterer. Bu döwürde Tbiliside çagalar üçin kitap festiwaly, edebi eserleriň esasynda oýunlary döretmek boýunça taslama we Gruziýada ilkinji neşirýat öýüni dikeltmek meýilleşdirilýär.
Umumy alanyňda, 100-den gowrak dürli taslamalar göz öňünde tutulýar. Bütindünýä kitap paýtagty ady Tbilisä Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpurdan geçdi.
Belläp geçsek, ÝUNESKO bu ady 2001-nji ýyldan bäri berýär. Ol başga bir şähere 23-nji aprelde Bütindünýä kitap we awtorlyk hukugy gününde geçirilýär. Ilkinji Bütindünýä kitap paýtagty Madrid boldy.