Dünýäde koronawirusa garşy tas 1 mlrd sanjym edildi

Dünýäde koronawirusa garşy tas 1 mlrd sanjym edildi

Dünýä jemgyýetçiligi ýakyn günlerde koronawirusa garşy 1 mlrd sanjym belgisinden geçer diýip, Bloomberg agentligine salgylanyp, TASS habar berýär.

Agentligiň maglumatlaryna görä, 22-nji aprel boýunça tutuş dünýäde jemi 966 mln sanjym edildi. Sanjym depgini häzir günde 16 mln töweregi sanjyma deňdir. Şeýlelik bilen, sanjym hepdäniň ahyrynda 1 mlrd çäkden geçer.
Bloomberg agentliginiň ştab-kwartirasynyň ýerleşýän ýeri bolan ABŞ-da sanjym derejesi doly sanjym alan adamlaryň sany bilen däl-de, berlen sanjymlaryň ýa-da ulanylan sanjym dozalarynyň sany bilen hasaplanýar. Şeýlelik bilen, doly sanjym alanlaryň sany heniz 1 milliarddan az, sebäbi köp adamlar sanjymyň diňe birinji dozasyny aldylar. Bloomberg olaryň sanyny anyklaşdyrmaýar.
Agentlik sanjymyň geljekki depgininiň hem hasabyny çykarýar. Onuň tizligi ýokarlanýar, günde 16 mln sanjym diňe aralyk görkezijidir. Şeýle-de bolsa, bu şertlerde-de 10 mlrd sanjym derejesine ýetmek üçin – bu dünýä ilatynyň 75%-niň sanjym alandygyny aňladýar – 21 aý gerek bolar. Soň mesele kynlaşar we sanjym depgini gowşap başlar, sebäbi sanjyma şübhe bildirýänleri ynandyrmak zerur bolar.
Pandemiýa başlany bäri,  dünýäde 143 milliondan gowrak adam koronawirus bilen keselledi, 3 milliondan gowrak adam ýogaldy.