Türkmenistanly suwda ýüzüjiler Daşkentde 7 medal gazandylar

Türkmenistanly suwda ýüzüjiler Daşkentde 7 medal gazandylar

Türkmenistanly suwda ýüzüjiler 12 ― 17-nji aprel aralygynda Daşkent şäherinde geçirilen Özbegistanyň açyk çempionatynda medallaryň 7-sini gazandylar.

Ýaryşda biziň ildeşlerimizden Merdan Ataýew 200 metr aralyga arkanlygyna ýüzmek boýunça altyn, edil şeýle görnüşde 100 we 50 metr aralyga ýüzmekde bolsa kümüş medallaryň ikisini gazandy.
Heniz 14 ýaşyndaka (2016-njy ýylda) Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan başga bir ildeşimiz Darýa Semýonowa hem medallaryň ikisine mynasyp boldy. Has takygy, 200 metr aralyga ýüzmekde altyn medal gazanan ildeşimiz brass boýunça 100 metr aralyga geçirilen ýaryşda kümüş medalyň eýesi boldy.
Üçünji bir ildeşimiz Musa Jalaýew hem iki medal gazandy. Olaryň ikisi hem bürünç medaldyr.
Bu çempionata türgenleriň 161-si gatnaşyp, olaryň 21-si Türkmenistandan, Owganystandan we Hindistandan gelen suwda ýüzüjilerdir. 
Özbegistanyň suwda ýüzmek boýunça açyk çempionaty türgenlere diňe bir Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna däl, eýsem, Birleşen Arap Emirliklerinde we Ýaponiýada suwda ýüzmegiň dürli görnüşleri boýunça geçiriljek çempionatlara gatnaşmak üçin hem derejelerini ýokarlandyrmaga mümkinçilik boldy.