Apple howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin 200 million dollarlyk gazna döretdi

Apple howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin 200 million dollarlyk gazna döretdi

«Apple» penşenbe güni oba hojalyk taslamalaryna maýa goýmak üçin niýetlenilen 200 million dollarlyk gaznany döredendigini mälim etdi. Gaznanyň maksady  atmosferadan uglerody aýyrmaga kömek etmek we öz maýadarlary üçin maliýe girdejilerini gazanmak bolup durýar. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

Dikeldiş gaznasy uglerodyň ýok edilmegine we agaç önümçiligine gönükdirilen tokaýçylyga maýa goýar. Munda esasy maksat her ýyl 1 million metrik tonna kömürturşy gazyny atmosferadan aýyrmakdan ybaratdyr diýip, "Engadget" neşiri ýazýar.
Geçen ýyl «Apple» howanyň üýtgemegine täsirini aradan aýyrjakdygyny we 2030-njy ýyla çenli ugleroddan azat bolmak isleýändigini aýdypdy. Kompaniýa 2030-njy ýyla çenli üpjünçilik zynjyryndan we önümlerinden çykýan zyňyndylaryň 75 göterimini gönüden-göni ýok etjekdigini we Dikeldiş gaznasynyň beýleki meselelerini çözmäge kömek etjekdigini aýdýar. «Apple» gaznany dolandyrmaly «Conservation International» guramasy we «Goldman Sachs» topary bilen hyzmatdaşlyk edýär.

"Gaznany döretmek bilen, dünýäde uglerodyň aýrylmagyna maýa goýumlaryny höweslendirip, geljekde has giň özgerişlikleri amala aşyrmagy maksat edinýäris. Beýlekiler hem biziň maksatlarymyzy paýlaşarlar we möhüm ekosistemalary goldamak we goramak üçin öz goşantlaryny goşarlar diýip umyt edýäris" diýip, "Apple"-iň wekili Liza Jekson belleýär.