Beýik Britaniýa orbitadaky zibilleri ýygnamak üçin kosmos gämisini döredýär

Beýik Britaniýa orbitadaky zibilleri ýygnamak üçin kosmos gämisini döredýär

«Astroscale Holdings Inc.» startapy orbitadaky zibilleri ýygnamak üçin niýetlenen kosmos gämisini uçurmagy maksat edinýär. Enjam kosmos galyndylaryny ýygnamak üçin awtomatik el bilen üpjün ediler diýip, Bloomberg habar berýär.

Hususan-da, işlenip düzülýän kosmos gämisi hatardan çykan hemralary toplar. Soňra bolsa planetanyň atmosferasynda ýanar ýaly, olary Ýere tarap ugrukdyrar. «Astroscale Holdings Inc.-iň» wekilleri bu maksatnamanyň kömegi bilen kosmosy zibillerden arassalap, orbital giňişligi howpsuz edip biljekdiklerine ynanýarlar.
Häzirki wagtda Beýik Britaniýa «Galileo» taslamasyny hem işjeň ösdürýär. Bu taslamanyň geljekde ABŞ-nyň GPS ulgamyna Ýewropanyň alternatiwasy boljakdygyna ynam bildirilýär diýip, çeşme habar berýär.