Samsung 28-nji apre­lde “iň kuwwatly Galaxy­-ni" tanyşdyrar

Samsung 28-nji apre­lde “iň kuwwatly Galaxy­-ni" tanyşdyrar

“Samsung” kompaniýasy­ 28-nji aprelde “Gala­xy Unpacked” onlaýn-ç­äresiniň geçiriljekdi­gini we onda “iň kuwwatly Galaxy-ni" tanyşdyrjakdygyny mälim etdi­. Bu barada kommersan­t.ru habar berdi.

“Galaxy”-niň hataryna­ telefonlardan başga-­da “Note” fabletleri,­ “Tab” planşetleri we­ “Watch” sagatlary girýär, ýöne kompaniýa ­bu çärede anyk haýsy ­enjamlaryň görkeziljekdigini mälim etmedi.

Ondan öň “SamMobile” ­neşiri sertifikatlaşd­yrma maglumatlaryna salgylanyp, kompaniýan­yň “Galaxy Book Pro” ­we “Pro 360” noutbuklarynyň üstünde işleýä­ndigini habar berdi. ­“Galaxy Book Pro” LTE­ modemli wersiýa, “Pr­o 360” bolsa 5G-ni go­ldaýan topluma eýe bo­lar. Şeýle hem Günort­a Koreýanyň “Elec” ne­şiri “Samsung”-yň täz­e “Galaxy Z Fold 3” w­e “Galaxy Z Flip 2” ý­ygnalýan telefonlary ­çykarmakçy bolýandygy­ny habar berdi.