Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde çagalar sagaldyş merkezi gurlar

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde çagalar sagaldyş merkezi gurlar

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezini gurmak meýilleşdirilýär. Degişli Karara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi Ahal welaýatynyň täze, döwrebap dolandyryş merkezinde çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň taslamasyny düzmek hem-de olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak maksady bilen, bu ugurda uly tejribesi bolan ýerli kärhanalaryň gatnaşmagynda bäsleşik geçirdi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Myradym” hususy kärhanasy bäsleşigiň ýeňijisi boldy.
Gurluşyk işleri 2021-nji ýylyň maý aýynda başlanyp, çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi 2022-nji ýylyň iýun aýynda ulanmaga doly taýýar edilip tabşyrylar.