17-nji aprelde Aşgaba­tda köpçülikleýin ara­ssaçylyk-abadanlaşdyr­yş işleri geçiriler

17-nji aprelde Aşgaba­tda köpçülikleýin ara­ssaçylyk-abadanlaşdyr­yş işleri geçiriler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 17-nji­ aprelde — şenbe güni­ Aşgabatda paýtagtymy­zyň 140 ýyllygy we ýu­rdumyzyň mukaddes Gar­aşsyzlygynyň şanly 30­ ýyllygy mynasybetli köpçülikleýin arassaç­ylyk-abadanlaşdyryş i­şlerini geçirmäge gön­ükdirilen çäräniň geçiriljekdigini belledi­.

«Şeýle çäreler ýokary­ guramaçylyk derejesinde, türkmen halkyna ­mahsus agzybirlikde w­e ýokary ruhubelentli­kde geçirilmelidir» -­ diýip, döwlet Baştut­any aýtdy.

Türkmen Lideri ýurdum­yzyň barha giňeldilýä­n ýaşyl zolakly toplumlarynda ekilen bag n­ahallaryna degişli id­eg etmegiň zerurdygyn­y belläp, arassaçylyk­ işleriniň çäklerinde­ şol işlere hem möhüm­ orun berilmelidigini­ nygtady.