“Tagtlaryň oýny” serialy on ýyllygyny bellär

“Tagtlaryň oýny” serialy on ýyllygyny bellär

HBO teleýaýlymy “Tagtlaryň oýnunyň” birinji bölüminiň çykan gününiň on ýyllygy mynasybetli aprel aýynyň dowamynda “Demir ýyllygyň” (The Iron Anniversary) bellenjekdigini habar berdi. Bu wakanyň çäginde teleýaýlym serialyň marafonyny görkezer, şeýle-de täze harytlar satuwa çykar diýip, gazeta.ru belleýär.

Mundan başga-da, “Faberže” kompaniýasy 2021-nji ýylda dizaýny Deýeneris Targariýeniň taryhyndan ruhlanan, göwher we lagyl bilen bezelen, özboluşly gymmat bahaly ýumurtgany çykarar. Bu önüm 2,2 mln dollara durýar. Ýumurtganyň bezegi Faberge Ltd-niň meşhur dizaýneri Liýsa Tallgren we “Tagtlaryň oýnunyň” egin-eşik boýunça dizaýneri Mişel Klepton tarapyndan taýýarlandy. 
Şeýle-de, Funko Pop brendi gahrymanlar bilen heýkeljikleriň çäkli tapgyryny çykarar.
HBO Max striming hyzmaty “Tagtlaryň oýny”, serialyň döredilişi we “pashalkalar” (gizlin zatlar) barada maglumatlary saklaýan ýörite interaktiw sahypany görkezer. Abunaçylar 150-den gowrak wideolara, şol sanda serialyň surata düşürilişi baradaky roliklere elýeterlilik alarlar. 
Ýatlap geçsek, “Tagtlaryň oýnunyň” birinji bölümi HBO ýaýlymyna 2011-nji ýylyň 17-nji aprelinde çykdy.