Çempionlar ligasynyň 1/4 finaly: «Bawariýa» «PSŽ-den» utuldy

Çempionlar ligasynyň 1/4 finaly: «Bawariýa» «PSŽ-den» utuldy

Penşenbä geçilýän gije Çempionlar ligasynyň 1/4 final tapgyrynyň ilkinji duşuşyklary dowam etdi.

Mýunheniň «Bawariýasy» öz meýdançasynda «PSŽ-den» ýeňildi (2:3). Duşuşygyň eýýäm 28-nji minudynda nemes kluby 0:2 hasabynda utulyp gelýärdi. Parižlilerden Kilian Mbappe we Markinýos gol geçirdiler. Soňra «Bawariýadan» Erik-Maksim Şupo-Moting we Tomas Mýuller hasaby deňlemegi başardy. Mýunhenliler garşydaşyna aýgytly hüjümlerini dowam etseler hem, Mbappe ikinji goly bilen duşuşygy jemledi.
Beýleki oýunda «Çelsi» myhmançylykda «Portudan» üstün çykdy (2:0). London klubunyň düzüminde Meýson Maunt bilen Ben Çiluell gol geçirdi.

Bu klublaryň arasynda jogap duşuşyklary 14-nji aprelde 00:00-da (aşgb. wagty bilen) geçiriler.