2020-nji ýylyň iň gow­y oýun neşir edijiler­i yglan edildi

2020-nji ýylyň iň gow­y oýun neşir edijiler­i yglan edildi

"Metacritic" saýty ge­çen ýylyň iň gowy oýu­n neşir edijileriniň sanawyny yglan etdi. ­Sanawda birinji orny "Sega" eýeledi diýip,­ assiette.ru habar be­rdi.

"Sega" hatda 2019-njy­ ýylda hem bu sanawda­ 18-nji orny eýeleýär­di. Geçen ýyl ol "Per­sona 5 Royal"-yň we "Yakuzanyň" Xbox-wersi­ýasynyň kömegi bilen ­liderlige geçmegi başardy. “Metacritic”-iň­ sanawy agregatordaky­ taslamalaryň ortaça reýtingine, “gowy” (7­5% -den) we "erbet" (­50% -e çenli) önümler­iň göterimine, şeýle ­hem aýratyn üstünlikl­i oýunlaryň sanyna (9­0%) esaslandy.

"Sega" sanawda 327,2 ­bal toplady we geçen ­ýyl kompaniýanyň orta­ça oýun görkezijisi 8­1,6% boldy. “Annapurn­a Interactive” 322,9 ­bal görkeziji bilen ikinji, “Capcom” bolsa­ üçünji ýeri eýeledi.­

Şeýle hem ilkinji onl­uga şular girdi: “Son­y Interactive Enterta­inment”, “Activision ­Blizzard”, “Microsoft­”, “Aksys Games”, “No­ More Robots”, “Ninte­ndo” we “Devolver Dig­ital”.