Dürli kategoriýalarda iOS we Android-da işleýän iň gowy smartfonlar saýlandy

Dürli kategoriýalarda iOS we Android-da işleýän iň gowy smartfonlar saýlandy

1936-njy ýyldan bäri sarp edijileriň gyzyklanmalaryna gözegçilik edip gelýän Consumer Reports täjirçilik däl guramasy iPhone 12 Pro Max-y Apple kompaniýasynyň iň gowy smartfony we 2021-nji ýylyň iň gowy smartfonlarynyň biri diýip atlandyrdy. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Consumer Reports iPhone 12 Pro Max-yň goşmaça awtonom iş wagtynyň, uly displeýiniň we 2,5 esse zumly kamerasynyň bardygyny belleýär. Beýleki bir tarapdan, iPhone 12 Pro Max agyr we äpet, şonuň üçin ony ulanmak hem kyn bolýar. 
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Android operasion ulgamynyň dolandyrmagynda işleýän iň gowy telefon diýlip atlandyryldy. Consumer Reports smartfony diýseň ýerine düşen ekrany, iş wagty we amatly stili üçin öwýär.
Iň gowy arzan telefon OnePlus Nord N10 5G boldy, ýöne ol 5G mmWave ulgamynyň ýokdugy üçin birneme ýazgaryldy. OnePlus Nord N100 zarýadsyz iş dowamlylygy boýunça iň gowy telefon diýlip atlandyryldy, ol zarýady iki gün saklaýar.
Awtonom iş wagty boýunça gowy netijeleri görkezen beýleki telefonlar Samsung Galaxy A71 (43 sagat) we iPhone 12 Pro Max (41 sagat) boldy.