Dünýäniň iň uly suraty Dubaýda geçirilen auksionda satyldy

Dünýäniň iň uly suraty Dubaýda geçirilen auksionda satyldy

Kendiriň ýüzüne çekilen dünýädäki iň uly surat Dubaýda geçirilen auksionda satyldy. Bu barada ýerli “Khaleej Times” gazetine salgylanyp, Sputnik gullugy habar berdi.

Iki futbol meýdançasynyň ululygyndaky suraty iňlis suratkeşi Saşa Jafri çekdi we ony tamamlamak üçin oňa ýedi aý gerek boldy. Ilkibaşda "The Journey of Humanity" (“Adamzadyň syýahaty”) atly surat öňinçä 70 bölege bölünip, dürli ýurtlardaky alty auksionda satylar diýlip çak edildi. Ondan, takmynan, 30 million dollar gazanmak meýilleşdirilýärdi. Ýöne auksionyň netijeleri boýunça surat 62 milliona satyldy. Suraty kripto walýuta firmasynyň baş direktory Andre Abdun satyn aldy.
Suratkeş alnan pullary ÝUNESKO, ÝUNISEF we çagalara kömek etmek bilen baglanyşykly haýyr-sahawat taslamalaryna bagyşlamak isleýändigini aýtdy.