IPhone-nyň köne modellerinde WhatsApp işlemez

IPhone-nyň köne modellerinde WhatsApp işlemez

"WhatsApp-y" döredijiler messenjeriň diňe iOS 10 we ondan soňrakky smartfonlarda işlemegini dowam etdirjekdigini mälim etdiler. Bu diýildigi, köne iPhone 4S-lerde indiden beýläk bu programmanyň goldanylmaýandygyny aňladýar. Bu modeller üçin iň soňky täzelenme, iOS 9 2015-nji ýylda çykdy diýip, hi-tech.mail.ru habar berýär.

“Android” smartfonlary üçin hiç zat üýtgemez. “WhatsApp” henizem “Android 4.0.3”-den başlap, ähli wersiýalarda goldanylýar.

Apple-iň statistikasyna görä, kompaniýanyň enjamlarynyň 86%-i iOS 14-de, 12%-i iOS 13-de, galan 2%-i bolsa iOS 9 ýaly köne wersiýalarda işleýär. Şol sebäpli iPhone 4S-iň näçeräkdigini anyk bilmek mümkin däl diýen ýaly. Bütin dünýäde bir milliarddan gowrak “iPhone” ulanylýan bolsa, bir ýa-da birnäçe million “iPhone 4S” bolup biler.