«Derýaýollary» önümçilik birleşigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüldi

«Derýaýollary» önümçilik birleşigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüldi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, «Derýaýollary» önümçilik birleşigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwrüler.

Maliýe we ykdysadyýet ministrligine we «Türkmendeňizderýaýollary» agentligine agentligiň garamagyndaky «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde öwürmek tabşyryldy.
«Derýaýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjylar hökmünde «Türkmendeňizderýaýollary» agentligine — esaslyk maýadaky paýy 10 göterim we agentligiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna — esaslyk maýadaky paýy 50 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.