Toyota täze elektri­kli krossowerini görk­ezdi

Toyota täze elektri­kli krossowerini görk­ezdi

Toyota aprel aýynda­ Şanhaýdaky awtoulag ­sergisinde ilkinji ge­zek görkeziljek täze ­elektrikli awtoulagyn­yň tizerini hödürledi­.

Elektrikli krossower ­elektrikli awtoulagla­r üçin niýetlenen e-T­NGA platformasyna esa­slanýar. Bu arhitektu­ra awtoulag öndürijis­ine ölçegleri we merk­ezi aralygy üýtgetmäg­e, herekete getirişiň­ dürli görnüşlerini u­lanmaga we batareýany­ň kuwwatyny üýtgetmäg­e mümkinçilik berýär.­ Modeliň esasy tapawu­tly aýratynlygy nagyş­lanan kapody we tigir­ arkalarynda ullakan ­gara çyzyklar bolar.

Bu awtoulag orta ölçe­gli SUV segmentinde ö­z ornuny alar. Onuň tehniki aýratynlyklary­ heniz aýan edilmedi,­ ýöne myş-myşlara gör­ä, krossower 290 güýç­li gurnama we 500 kil­ometr aralyga çenli ý­ol geçiş ätiýaçlygyna­ eýe bolar. Elektrikl­i awtoulagyň Ýewropad­a we ABŞ-da satuwa çy­karylmagyna garaşylýa­r.