Türkmenistanda ilatyň ýarysyndan gowragy hususy pudakda zähmet çekýär

Türkmenistanda ilatyň ýarysyndan gowragy hususy pudakda zähmet çekýär

Türkmenistanda zähmet çekýän ilatyň 50,3%-i ýurduň ykdysadyýetiniň hususy pudagynda, 22%-i bolsa döwlet-hususy eýeçilik görnüşine degişli kärhanalarda zähmet çekýär. Bu barada Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Işleýän ilatyň diňe 25,3%-i döwlet edaralarynda zähmet çekýär. Munuň özi beýleki GDA ýurtlaryna garanyňda az bolup, Türkmenistanda telekeçiligiň çalt ösmegi we işewürlik üçin amatly şertleriň döredilýändiginden habar berýär.
Ýurtda ykdysadyýetiň döwlet bölegini azaltmak meselesi hökümetiň umumy strategiýasyna girizildi. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet emlägini satmak üçin yzygiderli auksionlary geçirýär. Bu bolsa ozal girdeji getirmeýän kärhanalara täze durmuş berýär we milli ykdysadyýetiň hususy pudagynyň ornuny berkitmäge ýardam edýär.
Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanda aýry-aýry telekeçilik pudagynda işleýän zenanlar işleýän ilatyň 54,3%-ini tutýar, bu bolsa hususy pudakdaky erkeklerden 7,3 göterim köpdür.