Hytaý bilen Russiýa Aýda stansiýa dörederler

Hytaý bilen Russiýa Aýda stansiýa dörederler

"Roskosmosyň" rus korporasiýasynyň baş direktory Dmitriý Rogozin we Hytaýyň milli kosmos dolandyryş gullugynyň başlygy Çan Kejian Halkara ylmy Aý stansiýasyny döretmekde hyzmatdaşlyk Ähtnamasyna gol çekdiler. Bu barada "Roskosmosyň" metbugat gullugyna salgylanyp, Sputnik gullugy habar berdi.

"Roskosmos" korporasiýasy we KNKA, hukuklaryň we borçlaryň deň paýlanyş ýörelgelerine esaslanyp, ähli gyzyklanýan ýurtlar we halkara hyzmatdaşlar üçin açyk elýeterli Halkara ylmy Aý stansiýasyny döretmek boýunça hyzmatdaşlygy ösdürer" -diýlip, habarda aýdylýar.

Şeýle hem ol ýerde Ähtnama gol çekmegiň esasy maksady gözleg hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek we parahatçylykly maksatlar üçin kosmosda gözleg işlerini ösdürmek bolar diýlip bellenilýär.
Aý stansiýasyny Ýeriň emeli hemrasynyň üstünde we orbitasynda döretmek meýilleşdirilýär. Onda dürli gözegçilikler we tejribe synaglary geçiriler.