Aşgabatda "Berkarar" söwda-dynç alyş merkezi işläp başlar

Aşgabatda "Berkarar" söwda-dynç alyş merkezi işläp başlar

2021-nji ýylyň 1-nji martyndan başlap Aşgabatda «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň çägindäki ähli desgalar öz işini doly dikelder. Bu barada Turkmenportal agentligi söwda merkeziniň sorag-jogap gullugyna salgylanyp habar berýär. 

Ýatlap geçsek, «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezi sebitde we dünýäde çylşyrymly epidemiologik ýagdaý sebäpli arassalaýyş-öňüni alyş maksatlary bilen 2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda öz işini çäklendiripdi. Bu günki güne çenli söwda merkeziniň çäginde diňe azyk hem-de hojalyk harytlary dükanlary hereket edýärdi.
Goşmaça maglumat almak üçin «Berkarar» SDAM-nyň sorag-jogap gullugyna ýüz tutup bilersiňiz: +99312468006