Ärdogan türkmen kärdeşini YHG ýurtlarynyň Liderleriniň sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Ärdogan türkmen kärdeşini YHG ýurtlarynyň Liderleriniň sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowy «COVID-19-dan soňky döwürde sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk» diýen at bilen YHG ýurtlarynyň Liderleriniň sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada Türkiýäniň Prezidenti türkmen Liderine iberen hatynda belläp geçýär.

Sammit 2021-nji ýylyň 4-nji martynda onlaýn görnüşde geçiriler.
Bellenilişi ýaly, munuň özi, ilkinji nobatda, COVID-19 ählumumy pandemiýasy bilen baglylykda, 2020-nji ýylda bolup geçen wakalary hem-de pandemiýadan soňky döwürde ykdysady taýdan täzeden dikeldiş boýunça ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döreder.
Belläp geçsek, sammitiň çäklerinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna başlyklyk etmek Türkmenistana geçiriler.
Hatyň ahyrynda Ärdogan türkmen Liderine berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Türkmenistanyň dostlukly hem-de doganlyk halkyna bolsa mundan beýläk-de abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.