ЕКА maýyplygy bolan adamlary kosmosa ibermegi meýilleşdirýär

ЕКА maýyplygy bolan adamlary kosmosa ibermegi meýilleşdirýär

Ýewropa kosmos agentligi (EKA) maýyp adamlary kosmosa ibermek mümkinçiligi bolan “Parastronawt” taslamasyny işe girizendigini mälim etdi. Bu barada ferra.ru habar berýär.

"EKA ýokary taýýarlykly bu hünärmenleriň howpsuz we peýdaly kosmos missiýalarynda ekipaž agzalary bolup işlemegine mümkinçilik bermek üçin kosmos enjamlarynyň zerur uýgunlaşmalaryny kesgitlemäge maýa goýmaga taýýar" diýlip, Agentligiň resmi web sahypasynda habar berilýär.

Bu maksatnama kosmos syýahatyny has ygtybarly etjek we aňsatlaşdyrjak täze gurallary döretmegiň açary bolup biler. Mundan başga-da, agentlik halkara kosmos stansiýasyna iberilýän aýallaryň hem sanyny artdyrmak isleýär.
Taslama gatnaşmak üçin 31-nji martdan 28-nji maý aralygynda EKA-nyň resmi web sahypasynda arza berip bolar. Netijeler, 2022-nji ýylda yglan ediler. Agentlik programmanyň kömegi bilen 26 sany täze hemişelik we ätiýaçlyk kosmonawt tapmagy maksat edinýär.