Ilon Mask rus dilinde W.Putiniň Twitter akkauntyna ýüz tutdy

Ilon Mask rus dilinde W.Putiniň Twitter akkauntyna ýüz tutdy

Amerikaly telekeçi, Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy Ilon Mask rus we iňlis dillerinde Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň resmi Twitter akkauntyna ýüzlendi we ony Clubhouse sosial ulgamynda söhbetdeşlige çagyrdy. 

“Siz Clubhouse-da söhbetdeşlik üçin maňa goşulmak islärdiňizmi?” – diýip, Mask Twitterde RF-iň Prezidentine ýüz tutdy.

Şeýle hem Mask W.Putin “bilen gürleşmegiň uly hormat boljakdygyny” rus dilinde belledi. 
Bir aý öň Mask rus dilinde sowet raketasynyň we kosmos tehnikasynyň baş konstruktory Sergeý Korolýowy örän gowy adam diýip atlandyrdy. Bu barada ol 12-nji ýanwarda Twitterde “Roskosmosyň” Korolýowyň doglan gününi bellemek baradaky habaryna jogap hökmünde ýazdy.
Clubhouse – bu diňe çakylyk boýunça elýeterli bolan sesli gürrüňdeşlik üçin audiomazmunly programma. Sosial ulgamda ulanyjylaryň dürli mowzuklary ara alyp maslahatlaşyp biljek “otaglary” bar, diňleýjiler bolsa dürli gepleşiklere “girýärler”, “çykýarlar”.