Berlin kino festiwalynyň esasy bäsleşik maksatnamasy yglan edildi

Berlin kino festiwalynyň esasy bäsleşik maksatnamasy yglan edildi

2021-nji ýyldaky Berlin kino festiwalynyň esasy bäsleşik maksatnamasy mälim edildi. Festiwalyň guramaçylarynyň metbugat beýanatyna görä, oňa 15 film gatnaşýar diýip, RIA Nowosti habar berdi.

"Altyn aýy" we "Kümüş aýy" baýraklary ugrundaky bäsleşige 15 sany, şol sanda iki sany täze film gatnaşýar"-diýip bellemek bilen, guramaçylar festiwalda hödürlenilýän önümleriň 16 ýurda degişli bolup durýandygyny nygtaýarlar. Şeýle hem olar mowzuklaryň geriminiň giň we derwaýys meselelere gönükdirilendigini, her filmiň saýlanan forma laýyk gelmeginiň has möhümdigini aýdýarlar. Mysal üçin, kamera oýny, dokumental film, gysga hekaýat, öwüt-nesihat häsiýetli tymsal, kitap uýgunlaşmasy, fantastika, satira, taryhy film, erteki we ş.m.
Filmleriň köpüsiniň festiwala ozal hem gatnaşan medeniýet işgärleri tarapyndan döredilendigi bellenilýär. Geçen ýyl Berlinde iň oňat režissýorlyk üçin “Kümüş aýy” baýragyny gazanan günorta koreýaly režissýor Hon San Su festiwalda “Giriş” (“Introduction”) filmini görkezer. Mundan başga-da, bäsleşik maksatnamasynda germaniýaly Dominik Grafyň Erih Kestneriň 30-njy ýyllarda faşistleriň häkimiýet başyna gelmezinden ozalky Berlin durmuşyndan söz açýan romany esasynda döredilen “Fabian” (“Fabian oder Der Gang vor die Hunde”) filmi bar. Şeýle hem bäsleşige fransuz režissýory Kawýe Bowuanyň “Albatros” (“Albatros”), Behtaş Sanaihiň we Miriam Mokadamyň režissýorlyk eden “Ak sygyr balladasy” (“Ballad of a White Cow”) (Eýran bilen Fransiýanyň bilelikdäki önümi) gatnaşýar.
Mundan başga-da, Berlinde ýapon režissýory Rýusuke Hamagutiniň "Şowlulyk we hyýal çarhy" (Wheel of Fortune and Fantasy) filmi, şeýle hem nemes dokumental film režissýory Mariýa Şpetiň "Jenap Bahman we onuň klasy” (Herr Bachmann und seine Klasse) filmleri görkeziler.