«Türkmenhowaýollary» Hytaý bilen Germaniýanyň arasynda ýük gatnawlaryny amala aşyrar

«Türkmenhowaýollary» Hytaý bilen Germaniýanyň arasynda ýük gatnawlaryny amala aşyrar

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Boeing 777 uçary 26-njy fewraldan başlap, mart aýynyň ahyryna çenli Hytaý Halk Respublikasy bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda ýük gatnawlaryny amala aşyrar.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, synag tertibinde amala aşyryljak bu gatnawlar Pekin – Türkmenabat – Maýn boýundaky Frankfurt – Türkmenabat ugry boýunça hereket eder. Gatnawlaryň ýygylygy hepdede bir gezek bolar.