Floýd Maýwezer repçi 50 Sent bilen söweşmäge taýyndygyny mälim etdi

Floýd Maýwezer repçi 50 Sent bilen söweşmäge taýyndygyny mälim etdi

Amerikaly boksçy Floýd Maýwezer repçi 50 Sent bilen söweşmäge taýýardygyny mälim etdi. Bu barada Sputnik gullugy habar berdi.

Maýwezer şu ýyl Tokioda birnäçe görkezme söweşiniň boljakdygyny, şol sanda blogçy Logan Pola garşy söweşjekdigini aýtdy.

"Mundan başga-da, meniň bilen 50 Sentiň söweşmek isleýändigini, ýöne meni gaty kiçi görýändigini eşitdim. Eger-de ol ýylyň ahyrynda ellik geýmek islese, görkezme söweşini geçirip bilerdik"-diýip, sportçy öz Instagram sahypasynda ýazdy.

Ol bu garşydaşlaryň ikisiniň hem agram derejesi barada alada etmeýändigini nygtady.
43 ýaşly Maýwezer 20-nji fewralda Logan Pola garşy söweşmelidi, ýöne söweş yza süýşürildi. Amerikaly boksçy soňky gezek 2017-nji ýylyň awgust aýynda boks düzgünleri bilen irlandiýaly söweşiji Konor MakGregory ýeňdi. Bilşimiz ýaly, Maýwezer ýeke gezek hem ýeňilmedik boksçy hasaplanylýar. Onuň hasabynda 50 ýeňiş (27 nokaut) bar.