«Barselona» 88-nji minutda 0:2 utulyp gelýän halyna, «Granadadan» üstün çykdy

«Barselona» 88-nji minutda 0:2 utulyp gelýän halyna, «Granadadan» üstün çykdy

«Barselona» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyryna çykdy. Çärýek final duşuşykda katalonlylar myhmançylykda duşuşygyň 88-nji minudyndan 0:2 hasapda utulyp gelýändigine garamazdan, goşmaça wagtda «Granadadan» üstün çykmagy başardylar (5:3).

«Granada» arakesmä hasapda öňdeligi saklap çykypdy. Duşuşygyň 33-nji minudynda Kenedi hasaby açdy. Ikinji ýarymyň başynda Roberto Soldado hasaby 2:0 etdi. Emma duşuşyk tamamlanyp gelýärkä Antuan Grizmannyň urgusy derwezäniň ştangasyndan derwezeban Aaron Eskandele degip tora girdi. 92-nji minutda bolsa, Hordi Alba hasaby deňläp, duşuşygy goşmaça wagta geçirdi.
Goşmaça wagtda katalonlylar Grizmannyň ikinji goly bilen öňe saýlandylar, emma üç minutdan soňra «Granada» Fede Wikonyň penaltini dürs ýerine ýetirmegi bilen hasaby deňledi. Emma duşuşygyň ahyrynda Frenki de Ýong we Hordi Alba (dubl) ýeňiş pökgülerini geçirdiler. 
Öň, Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyryna «Almeriýany» ýeňen (1:0) «Sewilýa», şeýle hem goşmaça wagtda «Wilýarealy» ýeňen «Lewante» çykdy.